Naše škola

ZŠ Valašská Bystřice je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Náš ŠVP "Škola pro všechny" je svým obsahem otevřený všem dětem, rodičům i veřejnosti. Profilací školy je život našich absolventů v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými postoji.