Základní škola Valašská Bystřice
Valašská Bystřice 360
756 27


Novinky

9.10.2016 - Projekt Analýza historických a tvorba dokumentárních fotografií života ve Valašské Bystřici

Průvodní dopis k tomuto projektu najdete ZDE . Prosíme rodiče o podporu a pomoc svým dětem při práci na projektu, tj. s vyhledáváním starých fotografií v rodinných albech, u přátel či sousedů a jejich zapůjčením škole. Historické fotografie budou pečlivě uloženy u třídních učitelů a po naskenování vráceny rodičům. V druhé fázi projektu, kdy budou žáci sami pořizovat aktuální fotografie, prosíme o pomoc se stahováním fotek z fotoaparátů nebo mobilů a jejich uložením na flash disk (ten jim může zapůjčit třídní učitelka). Starší žáci, pokud si přinesou potřebné příslušenství, mohou provést stažení fotek přímo ve škole.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka

Vítejte na stránkách Základní školy ve Valašské Bystřici


 

Naše škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Je jedinou školou v obci. Z toho plyne i název ŠVP „Škola pro všechny“, který vychází z daného prostředí. Pro jedinou školu v obci není možná úzká profilace, proto náš ŠVP je otevřený všem dětem, rodičům i veřejnosti a to jak obsahem vzdělání, tak demokratickými principy, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, naplňováním nejzákladnějších potřeb i zapojením školy do veřejného života. Profilací školy je život našich absolventů v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými postoji.

Škola disponuje třinácti plnohodnotnými učebnami. Řada z nich je odborně zaměřená, např. učebny pro výuku fyziky a chemie, cizích jazyků, přírodopisu, zeměpisu, hudební a literární výchovy, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyně, výtvarný ateliér s keramickou dílnou, Studijní a informační centrum, tělocvična s posilovnou, venkovní hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm.

Více uvidíte ve virtuální prohlídce školy.