Základní škola Valašská Bystřice
Valašská Bystřice 360
756 27


Novinky

20.9.2016 - Opatření k výskytu žloutenky

Vzhledem k tomu, že se infekční žloutenka typu A už rozšířila i na území Zlínského kraje, upozorňujeme žáky na základní pravidla prevence šíření tohoto onemocnění v kolektivu. Zásadní prevencí přenosu žloutenky je důsledné dodržování hygieny rukou, tj.mytí rukou teplou vodou a mýdlem po každém použití WC, před každou konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí, po použití veřejné dopravy apod. Zcela nevhodné je pití nápojů z jedné láhve nebo vzájemné ochutnávání svačin.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka

Vítejte na stránkách Základní školy ve Valašské Bystřici


 

Naše škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Je jedinou školou v obci. Z toho plyne i název ŠVP „Škola pro všechny“, který vychází z daného prostředí. Pro jedinou školu v obci není možná úzká profilace, proto náš ŠVP je otevřený všem dětem, rodičům i veřejnosti a to jak obsahem vzdělání, tak demokratickými principy, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, naplňováním nejzákladnějších potřeb i zapojením školy do veřejného života. Profilací školy je život našich absolventů v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými postoji.

Škola disponuje třinácti plnohodnotnými učebnami. Řada z nich je odborně zaměřená, např. učebny pro výuku fyziky a chemie, cizích jazyků, přírodopisu, zeměpisu, hudební a literární výchovy, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyně, výtvarný ateliér s keramickou dílnou, Studijní a informační centrum, tělocvična s posilovnou, venkovní hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm.

Více uvidíte ve virtuální prohlídce školy.