Zápis prvňáčků pro školní rok 2022/2023

proběhne 21. dubna 2022 podle předem stanoveného rozpisu. Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je rozhodující věk dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, kterým bude šest let do 31. srpna 2022 – tedy ty narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Co všechno potřebujete k zápisu do školy?

Aby mohl být váš budoucí prvňáček zapsán do školy, je nutné dodat:

 • řádně vyplněnou přihlášku k zápisu a zápisní list (můžete odeslat na adresu školy ZŠ Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, 756 27, nebo vhodit do schránky na dopisy u hlavního vchodu do budovy školy od 2. do 19. dubna 2022., formuláře jsou k dispozici ke stažení níže)
 • žádost o přijetí dítěte do první třídy k základnímu vzdělávání (odevzdáte v den zápisu dětí do 1. třídy, popřípadě odešlete na adresu školy nebo vhodíte do schránky na dopisy u vchodu do školy do 19. dubna 2022, formulář je k dispozici ke stažení níže)
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (v případě konání zápisu „na dálku“ tj. nepřítomnosti dítěte, přiložit kopii)
 • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete navíc žádost o odklad (formulář je k dispozici ke stažení níže)  a součástí žádosti musí být také posudek od pediatra nebo lékaře specialisty a zpráva z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, odevzdáte také v den zápisu dětí do 1. třídy, popřípadě odešlete na adresu školy nebo vhodíte do schránky na dopisy u vchodu do školy do 19. dubna 2022).

Veškeré potřebné dokumenty můžete doručit do školy také následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou, nejlépe jako doporučenou zásilku
 • osobním podáním v kanceláři školy nejpozději v den před konáním zápisu.

Co by měl umět prvňáček?

POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornost alespoň 15 minut.

KOMUNIKACE: Každé dítě, které se chystá na roli prvňáčka, by mělo umět srozumitelně se vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu.

MOTORIKA: Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku, která je základem pro držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo zavázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.

SLUCH: Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově.

ZRAK: Pro budoucího školáka by nemělo být problém rozeznat barvy a tvary, při skládání puzzle či při hraní pexesa by měl jasně rozeznat obrázky a dílky, které k sobě patří.

ŘEČ: Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči, mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zájem. Nevadí, když ještě neumí perfektně vyslovit všechny hlásky, zejména R a Ř.

ZRALOST: Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině.

POHYB: Ještě než si vaše dítě sedne do lavice, mělo by umět hodit a chytit míč, udržet rovnováhu, skákat na jedné noze a přeskočit překážku.

SOCIÁLNÍ NÁVYKY: Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, zapojit se do kolektivu, dokázat se přizpůsobit pravidlům.

Důležité je dlouhodobě procvičovat jemnou a hrubou motoriku, bez ní totiž školák nezvládne stříhat nůžkami nebo lepit, a v tu chvíli bude složité naučit se i správný úchop tužky, tedy jednu z prvních věcí, se kterými se prvňáčci ve škole setkají. Hravým a zábavným způsobem procvičujte řečové schopnosti a výslovnost, říkejte si společně různá říkadla, pomocí her učte děti základní geometrické tvary, jako jsou kruh, trojúhelník, čtverec, poznávejte barvy, motivujte dítě ke kreslení.

Tohle doporučuje klinická logopedka Mgr. Jitka Kaulfuss:

 • Předškolák by se měl umět srozumitelně vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu.
 • Dbejte na bezchybnou artikulaci hlásek, správná výslovnost je jedním z hodnoticích faktorů při zápisu do školy (tolerují se určité nedostatky u složitých hlásek, jakými jsou R a Ř).
 • Soustřeďte se více než kdy jindy na komunikaci se svými dětmi, zejména pak na to, jak se vyjadřují a co říkají.
 • Společné čtení, vyprávění, učení říkanek, písniček a podobné činnosti jsou při rozvoji řeči nenahraditelné, děti si jejich prostřednictvím řeč přirozeně rozvíjejí a kultivují.
 • Pokud má dítě problémy s výslovností některých hlásek, může pomoct společné procvičování. Návody a ukázky toho, jak se naučit jednotlivé hlásky správně vyslovovat a cvičit, najdete například na hlaskovanislipankem.cz
 • Pokud dítěti některé hlásky ani při dlouhodobějším tréninku nejdou, je nejlepším řešením návštěva odborníka – klinického logopeda, který poradí, jak a na čem s předškolákem pracovat.

Dále nabízíme materiál Desatero pro rodiče.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přihlášení k zápisu k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní list

Formuláře ke stažení v ukrajinštině / Бланки для скачування українською мовою:

Žádost o přijetí – UK / Заява про вступ

Žádost o odklad – UK / Запит на відстрочку