Žákovský parlament

Parlament řídí ředitelka školy

Funkce ŽP:

 • Tvoří ho žáci 5. – 9. ročníku, kteří zastupují celou třídu (sbírají podněty i z 1. – 4. ročníku)
 • Přenáší na vedení školy požadavky žáků
 • Přichází s podněty na zlepšení prostředí a výuky
 • Je iniciátorem řešení nepravostí (šikana, krádeže)
 • Pomáhá pedagogickým pracovníkům při zajišťování různých akcí
 • Přes ředitele školy přenáší i požadavky na vybavení a zájmové činnosti v obci
 • Ředitel školy se zástupci ŽP konzultuje připravované změny – např. v režimu školy,
  školním vzdělávacím programu …

Některé aktivity z dosavadní činnosti ŽP:

 • pitný režim
 • hygiena stravování
 • připomínky k režimu školy
 • negativní jevy ve škole

Složení ŽP pro šk. rok 2019/2020:

5. třída
6.A třída
6.B třída
7. třída
8. třída
9. třída