SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Valašská Bystřice

Složení Rady spolku (dříve výbor SRPŠ):

Irena Němcová (přeseda)

Mgr. Jarmila Melichaříková

Lucie Baslová

Lucie Stiborová

Martina Maleňáková

Ing. Lukáš Karafiát

Vítězslav Žamboch