Školní družina

Školní družina má od školního roku 2018/2019 dvě oddělení:

první oddělení pro žáky první třídy – paní vychovatelka Alena Vakrčková , tel. 571 751 897,

druhé oddělení pro žáky druhé třídy – paní vychovatelka Miroslava Sirotná, tel. 571 751 899.

Volná místa do naplnění kapacity byla nabídnuta dětem třetí třídy. Rodiče určitě přivítají prodlouženou dobu od 1110 do 1600 hodin, kterou nabízí druhé oddělení družiny, čehož mohou využít i děti z prvního oddělení a školní klubu. Rodiče jsou povinni dbát na to, aby žák docházel do družiny včas a pravidelně. S vychovatelkou je nutné domluvit časy odchodů do kroužků, na autobus a domů. V případě, že žák byl ve škole, ale do družiny nepůjde, je nutné ho omluvit. Děti přicházejí do družiny po ukončení čtvrté nebo páté vyučovací hodiny.

Příspěvek na ŠD se vybírá dvakrát ročně v měsíci říjnu a únoru, a to podle délky pobytu dětí.
Děti od 1110 – 13 hodin platí ročně 500 Kč.
Děti od 1110 – 1520 (případně 1600) hodin platí ročně 1 000 Kč.
Peníze slouží k nákupu hraček a pomůcek pro družinu. Příspěvek je vybírán na stvrzenku ZŠ prostřednictvím vychovatelky.

Děti si hrají buď individuálně nebo v menších skupinách. Vybírají si z těchto činností:

  • odpočinkové činnosti – kresba, omalovánky,stolní a konstruktivní hry
  • tělovýchovné činnosti – pohybové a míčové hry v tělocvičně nebo na školním hřišti, tělovýchovné chvilky v místnosti
  • pracovně technické činnosti – vystřihovánky, skládanky z papíru, práce s přírodními materiály, stavebnice Lego, Cheva, Variant, dřevěné
  • estetické činnosti – koláže z textilu, malba na sklo, klasická malba, hry s písněmi, hra na hudební nástroj
  • sebevzdělávací činnosti – didaktické a smyslové hry, hádanky, křížovky, maňáskové divadlo