Organizace školního roku

Informace pro školní rok 2021/2022

TERMÍNY

  • Zahájení školního roku: středa 1. září 2021 (začínáme v 7:30 hodin v kmenových třídách)
  • Ukončení 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022  – vysvědčení
  • Ukončení školního roku: čtvrtek 30. června 2022  – vysvědčení
  • Hlavní prázdniny: pátek 1. července až středa 31. srpna 2022
  • Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

PRÁZDNINY

  • podzimní:   středa 27. října a pátek 29. října 2021
  • vánoční:  čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
  • pololetní:  pátek 4. února 2022
  • jarní: pondělí 7. února – neděle 13. února 2022
  • velikonoční:  čtvrtek 14. dubna 2022

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

  • 5. října 2021 bez plenárního zasedání SRPŠ
  • 7. prosince 2021 – pouze rodičovské schůzky
  • 3. května 2022 – včetně plenárního zasedání SRPŠ
  • v případě nepříznivé epidemiologické situace budou probíhat rodičovské schůzky v daných termínech online

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

KATOLICKÉ
1. třída středa 5. vyučovací hodina
2. třída úterý 5. vyučovací hodina
3. třída úterý 6. vyučovací hodina
4. a 5. třídapondělí 7. vyučovací hodina
EVANGELICKÉ
1. – 5. třída úterý 13:30 – 14:15 hodin

HUDEBNÍ NAUKA

  • výuka bude opět probíhat v budově naší školy pod vedením:
  • Ireny Zátorské – Přípravné hudební studium pro 1. třídu v pondělí od 11:45 hodin
  • Terezy Majerové:   
2. třída pátek 13:20-14:05
3. třída pondělí 11:40 – 12:25
4. třída pátek 12:30 – 13:15
5. a 6. třída pátek 14:10 – 14:55
Sbor  pátek 15:00 – 15:45

VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

  • Výchovná poradkyně pro 1. i 2. stupeň Mgr. Jana Šulganová pomáhá rodičům a jejich dětem s výchovnými problémy a diagnostikou různých poruch učení. Kariérní poradenství vede od 1. 2. 2022 Mgr. Jarmila Kovářová, která pomáhá rodičům a jejich dětem při volbě povolání. Konzultaci si domluvte telefonicky na číslech: Mgr. Jana Šulganová 571 751 884, Mgr. Jarmila Kovářová 571 751 892.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

  • proběhne  21. dubna 2022 podle stanoveného časového rozpisu, o kterém budou rodiče předem informováni. K zápisu přijdou děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Více informací najdete pod nabídkou Školní rok / Zápis prvňáčků.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

  • podle školského zákona všechny formální náležitosti nutné k přijetí žáka na střední školu vyřizují rodiče, škola nabízí součinnost při výběru školy, formuláře přihlášek na střední a učňovské školy a zápisový lístek.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 platí:  

  • přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2021
  • přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2022
  • termín pro talentové zkoušky je stanoven od 2. ledna do 15. ledna 2022

Jednotná přijímací zkouška v maturitních oborech se bude konat v 1. kole ve dvou termínech:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: 12. dubna 2022
2. termín: 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 19. dubna 2022
2. termín: 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2022
2. termín: 11. května 2022

Podrobnější informace o přijímacím řízení budou uvedeny a průběžně aktualizovány na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

 • ŠKOLNÍ BUFET – je otevřen v pondělí – pátek od 7:10 do 9:30 hodin.
 • PLAVECKÝ VÝCVIK – probíhá tradičně ve dvou turnusech. Jako první plavou od 3. 9. 2021 každý pátek (v čase od 9:30 do 12:15 hodin) žáci 2. a 3. třídy. Druhá skupina tj. 1., 4. a 5. třída budou dojíždět na bazén do Rožnova p.R. každý pátek od 18. 4. do 24. 6.  Žáci třetího ročníku mají plavecký kurz zcela hrazen, neboť se jedná o součást ŠVP ZŠ Valašská Bystřice, a je tedy pro žáky povinný. Žáci ostatních ročníků platí za výcvik 590 Kč.
 • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK pro žáky 7. ročníku (případně i 5. ročníku)
 • TĚLOCVIČNA – Do naší tělocvičny a na venkovní hřiště je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi určené k pobytu v halách – tzn. čistá bota se světlou podrážkou, která nepoškozuje její povrch. Pro pobyt na travnatém hřišti, či mimo školní areál, musí mít žáci zvláštní obuv. Pro pronájem tělocvičny nebo posilovny kontaktujte Lucii Baslovou na tel. 571 751 881 nebo na mobilu 775 706 202.