Historie školy

První škola ve Valašské Bystřici, tehdy ve Velké Bystřici, byla postavena v roce 1779 u kostela. V roce 1837 budova školy vyhořela a teprve v roce 1861 byla opět postavena – tentokrát již jako zděná. Byla to jednotřídka pro 80 žáků. Po novém školním zákonu z roku 1869, který zavedl povinnou školní docházku a zvedl tak počet dětí školou povinných na 400, se situace řešila výstavbou další školy na Pasekách, která byla dokončena v roce 1880. Byla to rovněž jednotřídka pro 80 dětí. V roce 1894 bylo započato s přestavbou této školy na dvoutřídku, která byla ještě v tomtéž roce dostavěna. Pro neustálý vzestup počtu žáků bylo ve školním roce 1914/1915 započato s výstavbou nové školy – rovněž na Pasekách. Ta byla postavena během první světové války a otevřena v poválečném roce 1919/1920.

Rovněž historie školy „u kostela“ měla obdobný charakter. V roce 1888 byla rozšířena na dvojtřídku a v roce 1928/1929 se započalo s přípravou na stavbu nynější školy. Situaci zkomplikovala celosvětová krize, takže vlastní základní kámen byl položen až v roce 1931 a po nezměrných finančních problémech byla stavba dokončena 28. října 1934, kdy se konalo i slavnostní otevření. V dalších letech byla škola v několika etapách přestavována a modernizována. V roce 1937 přibyla tělocvična, rok 1975 znamenal přechod od lokálního vytápění k ústřednímu – vybudována byla kotelna. Zájmová činnost byla obohacena vybudováním turistické ubytovny Mraveniště (1978), s čímž souviselo i stěhování školního pozemku a jeho modernizace (výstavba ovocného sadu, učebny Pp, skleníku a krytých ploch – skleník, pařeniště). Nevyhovující zázemí školy (jídelna, školní kuchyň, nedostatek tříd a odborných učeben) bylo řešeno výstavbou nového pavilonu, který byl dokončen v roce 1987. V roce 1992 pak byla přestavěna tělocvična tak, že nová má 3x větší plochu (500m2), umělý povrch, nové šatny, sprchy a posilovnu.

V letech 2003 a 2004 byla provedena generální oprava celého komplexu budov v hodnotě téměř 33 milionů korun. Mimo výměny střechy, oken, zateplení budovy, rekonstrukce ŠD, WC, šaten a dalších oprav, přibyl na škole ateliér, keramická dílna a kabinet Vv, které vznikly v půdní vestavbě a nové tartanové hřiště ve dvoře školy. Slavnostní otevření proběhlo 28.10.2004 a byl to hodnotný dárek k 70. výročí založení školy. V následných letech došlo k dokončení sportovního areálu (běžecké dráhy, doskočiště) a k odkoupení pozemků mezi základní školou a školním pozemkem. Tento areál plánujeme využít pro vybudování učebny v přírodě, cyklistického areálu pro horská kola nebo bazénu pro výuku plavání.

V létech 2009 až 2012 škola získala dva granty EU v hodnotě téměř 5 mil. Kč. Tyto peníze byly využity mimo inovace a individualizace výuky i k modernizaci vybavení školy (zasíťovaní celé školy, počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, nákup notebooků, zřízení Studijního a informačního centra, nákup fotoaparátů, videokamer, atd.).  V roce 2012 bylo po zakončení grantu EU zařazeno Studijní informační centrum do sítě škol jako Školní klub.