2. stupeň Výchova k občanství

6. Ročník

Naše obec

Památky v obci
Rozloha, poloha, počet obyvatel, Portáši
Firmy, spolky, současnost obce
Okolí a příroda, CHKO
Farma ZPZ
Firma COMMODUM
Historie školy ve Valašské Bystřici
SKI areál Bůřov
Divadelní spolek CHAOS
Sbor dobrovolných hasičů ve Val.Bystřici
Orgány obce, zastupitelstvo, komise, zaměstnanci

Co nás proslavilo

Jeskyně v ČR
Propast Macocha
Léčivé prameny Luhačovice
Polodrahokamy
Básník Jaroslav Seifert
Hudební skladatel Leoš Janáček
Hudební skladatel Antonín Dvořák
Vědec Johann Gregor Mendel
Vědec, lékař MUDr. Jan Jánský
Vynálezce Josef Ressel
Vynález ruchadla bratranci Veverkovými
Světoznámý výrobek – plzeňské pivo Prazdroj
Mateřský jazyk
Nářečí
Valašské nářečí

Praha – hlavní město ČR

Památky v Praze – Karlův most, Pražský hrad, Staroměstská radnice
Petřínská rozhledna, Vyšehrad, Staré židovské město, Prašná brána
Prašná brána, Petřínská rozhledna
Národní divadlo 1
Národní divadlo 2
Václavské náměstí
Národní muzeum
Staronová synagoga
Praha, obrázky

Naši slavní předkové

Svatý Václav
Svatá Ludmila
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II., Zlatá bula sicilská
Přemysl Otakar II., král železný a zlatý
Jiří z Poděbrad
Jan Žižka, vojevůdce

Domov a rodina

T. G. Masaryk
Náhradní rodinná výchova, pěstounská péče
SOS vesničky
Adopce, osvojení
Dětské domovy
Rodokmen
Rodinný strom

7. Ročník

Naše vlast

Státní symboly, obecně
Státní symboly
Korunovační klenoty
Historie vlajky ČR
Standarta prezidenta republiky
Velký státní znak, umístění
Státní pečeť
Státní hymna
Vlajky států světa

Chráněná území ČR

Národní park Šumava
Krkonošský národní park
Národní park Podyjí
Národní park České Švýcarsko
Obrázky z NP Podyjí
Fotogalerie NP Podyjí
Seznam CHKO
CHKO Jeseníky
Památné stromy ČR

Třídení odpadů

Recyklovatelné materiály
Jak třídíme odpad
Ekologické problémy světa
Organizace pro ochranu živ.prostředí

Umělecké slohy

Románská architektura, znaky
Zachovalé stavby v románském slohu
Gotická architektura
Základní znaky gotiky
Gotické památky v Praze
Fotogalerie gotických památek
Renesanční architektura, znaky, renesance v českých zemích, památky
Znaky barokní architektury, rokoko
Dámské účesy z období baroka a rokoka
Znaky klasicistní architektury
Klasicismus a empír
Odívání v období klasicismu a empíru
Památky v novogotické architektuře
Architekti a památky novorenesančního slohu
Památky novobaroka
Secese
Ukázky secesní tvorby
Hlavní znaky secesních staveb
Moderní umění – kubismus, ukázky
Moderní umění, funkcionalismus
Funkcionalistické stavby v Čechách
Fotografie funkcionalistických staveb v Brně
Moderní umění, konstruktivismus, architekti, stavby
Moderní umění, socialistický realismus
Unikátní stavba konce 20. století v ČR

Stát a právo

Zákonodárná moc, volby
Parlament, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR
Zákonodárná moc
Výkonná moc
Moc výkonná, vláda, prezident
Vláda ČR
Seznam ministerstev ČR
Pravomoci prezidenta ČR
Volba prezidenta ČR
Soudní moc

8. Ročník

Lidská práva

Všeobecná deklarace lidských práv
OSN – vznik
OSN, garant lidských práv
Evropský soud pro lidská práva
Kolektivismus
Xenofobie
Xenofobie
Anarchismus
Terorismus
Rasismus
Lidská práva ve starověku
Lidská práva ve středověku Magna charta libertatum
Listina základních práv a svobod

9. Ročník

Smysl společenství

Definice rodiny, členové
Rodinné právo
Práva a povinnosti dětí, náhradní rodinná výchova
Registrované manželství
Otcovství, rodinné právo

Právní odvětví

Obory práva
Správní právo
Mezinárodní právo soukromé
Trestní právo
Obchodní právo
Ústavní právo
Pracovní právo
Pracovní smlouva
Mzda
Plat

Formování ČR

Vratislav II. – 1. český král
Václav II., pražský groš
Panování a stavby Karla IV.
Jiří z Poděbrad, projekt evropské bezpečnosti
Vznik Československa, 1. republika
Mnichovská dohoda
Protektorát Čechy a Morava
Únor 1948
Pražské jaro 1968, vpád vojsk Varšavské smlouvy
Sametová revoluce, pád komunistického režimu
ČSFR, doba trvání
ČSFR, vznik ČR
Seznam prezidentů ČR
T. G. Masaryk
E. Beneš
E. Hácha
K. Gottwald
A. Zápotocký
A. Novotný
L. Svoboda
G. Husák
V. Havel
V. Klaus

Národní Hospodářství

Daň z příjmu, sazba daně
Silniční daň, poplatníci daně
Daň z přidané hodnoty DPH, sazby
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
Daň z nemovitosti
Pojištění, typy pojištění
Ekonomika, ekonomické systémy
Ekonomie, členění
Státní rozpočet, typy rozpočtů
Odvětví národního hospodářství

Mezinárodní společenství

Evropská unie, členové
EU, sídlo, rok vzniku
NATO, vznik, sídlo
NATO, struktura
Organizace spojených národů, OSN- sídlo, vznik
UNICEF
WHO, světová zdravotnická organizace
Rada Evropy, vznik, sídlo, cíle
Mezinárodní měnový fond, vznik, zaměření

Světová náboženství

Judaismus, podstata náboženství
Židovské svátky
Křesťanství – počátky a dělení
Bible
Křesťanské svátky
Rozšíření křesťanství, mapa
Cyril a Metoděj
Symbol křesťanství
Základní pojmy – islám, muslimové
Pilíře víry
Pilíře islámu
Korán
Muslimské svátky
Mešita
Historie buddhismu
Osm šťastných symbolů buddhismu
Buddhistická mandala
Gautama Buddha – život
Svátky a slavnosti
Dějiny buddhismu
Hinduismus
Vznik hinduismu
Hinduistické svátky