2. stupeň Přírodopis

6 – 9. Ročník

Zadání biologické olympiády
Akce ZOO Lešná
Zadání Přírodovědný klokan pro žáky 8.a 9. třídy
Biologické testy
Náplň exkurzí
Biologie formou her

6. Ročník

Vesmír – video
Vesmír video
Stavba buňky – prezentace
Mikroskop – prezentace

Přehled organismů

Bakterie – prezentace
Bakterie – pracovní list
Vodní řasy – pracovní list
Lišejníky – prezentace
Lišejníky – pracovní list
Houby – laboratorní práce
Prvoci – prezentace
Prvoci – pracovní list
Ploštěnci – prezentace
Žahavci – pracovní list 1
Žahavci – pracovní list 2
Žahavci, ploštěnci – pracovní list

Měkkýši

Měkkýši – prezentace
Hlavonožci – prezentace
Hlavonožci – pracovní list
Hlavonožci – doplňovačka

Vzdušinovci

Hmyz – prezentace
Hmyz – pracovní list
Hmyz s proměnou nedokonalou – prezentace
Včela medonosná – prezentace
Hmyz opakování
Hmyz – poznávání podle obrázků

Člověk a přířoda

Výroba pomůcek

Opakování

Bezobratlí – opakování
Členovci – křížovka
Opakování učiva 6.třídy – formou riskuj
Opakování učiva 6.třídy
Opakování učiva 6.třídy
Opakování učiva 6.třídy
Hry

7. Ročník

Strunatci

Ryby – opakování
Podmořský svět – video
Obojživelníci – pracovní list
Ptačí budky
Ptáci – prezentace
Ptáci – pracovní list
Ptáci – poznávání
Ptáci – kvíz
Druhy ptáků – pracovní list
Prezentace sovy a dravci

Botanika

Přechod rostlin na souš-pracovní list
Mechorosty – prezentace
Kapradiny – prezentace
Kapradiny – pracovní list
Přesličky – pracovní list
Plavuně – pracovní list
Mechorosty – pracovní list
Plavuně, přesličky, kapradiny – pracovní list
Stavba rostlinného těla – pracovní list
Stavba květu – prezentace
Květ – osmisměrka
Jehličnany – prezentace
Listnaté stromy – prezentace, pexeso, puzzle

Dvouděložné rostliny

Pryskyřníkovité a růžovité – prezentace
Bobovité – pracovní list
Miříkovité – prezentace, pracovní list
Hvězdicovité – prezentace
Jedovaté rostliny – pracovní list
Zelenina – prezentac, pracovní list
Druhy zeleniny – poznávačka
Obilniny – obrázky a výrobky z obilovin, puzzle
Cizokrajné rostliny – prezentace, pracovní list
Rostliny zahrad, polí pracovní list
Význam rostlin – pracovní list

Opakování – botanika

Poznávání rostlin – obrázky
Rostliny – opakování
Rostliny – rébusy, opakování
Rostliny – herbář

8. Ročník

Savci

Savci biomů světa – pracovní list
Savci – pracovní list opakování
Etologie – pracovní list
Hlodavci – prezentace
Šelmy – pracovní list
Savci – hra

Úvod do biologie člověka

Původ a vývoj člověka – prezentace
Vývoj člověka – pracovní list
Lidská plemena – Všeobecná deklarace lidských práv

Opěrná a pohybová soustava

Stavba kosti a kloubu – prezentace
Kostra lebky – prezentace
Kostra hrudníku – prezentace
Kostra horní končetiny – prezentace
Kostra dolní končetiny – prezentace
Zakřivení páteře – prezentace
Pohybová soustava – prezentace
Opěrná a pohybová soustava – testové otázky
Horní končetina – pracovní list
Dolní končetina – pracovní list
Svaly – pracovní list

Oběhová soustava

Oběhová soustava – prezentace
Oběhová soustava – prezentace
Oběhová soustava – pracovní list
Oběhová soustava – osmisměrka
Informace pro dárce kostní dřeně

Dýchací soustava

Dýchací soustava – prezentace
Dýchací soustava – prezentace
Dýchací soustava – testové otázky
Dýchací soustava – pracovní list

Trávící soustava

Trávicí soustava – prezentace
Složky potravy – prezentace
Testové otázky – trávicí soustava
Trávicí soustava pracovní list
Pracovní list
Zdravá výživa – opakování
Průvodce zdravým životním stylem
Poruchy příjmu potravy
Obezita dětí – informace

Vylučování

Močové ústrojí – prezentace
Močové ústrojí – testové otázky
Kožní soustava – prezentace
Kožní soustava – prezentace
Kožní soustava – pracovní list

Nervová soustava

Nervová soustava – prezentace
Nervová soustava – pracovní list
Smyslové orgány – prezentace
Smysly – pracovní list

Pohlavní soustava

Pohlavní soustava, vývin člověka – pracovní list

Genetika

Základy genetiky – prezentace

9. Ročník

Mineralogie – křížovky
Stupnice tvrdosti – prezentace
Vlastnosti nerostů – prezentace, pracovní list
Poznávání nerostů – prezentace, pracovní list, laboratorní práce
Systém nerostů – prvky
Nerosty – opakování
Mineralogie – osmisměrka
Vývoj pevniny, pohyby lit.desek – prezentace
Vznik pohoří – prezentace, pracovní list
Sopky – prezentace, pracovní list
Vodopády ČR – pracovní list
Tsunami
Tsunami video
Vyvřelé horniny – prezentace
Organogenní usazeniny – prezentace
Půdy – prezentace