2. stupeň Fyzika

6. Ročník

Elektrické vlastnosti látek

Výborné!
Model atomu
Vznik iontů
Jednoduché pokusy z elektrostatiky
Zničení elektroniky
Pohled na elektron

Fyzikální veličiny

Teplota

Životopis Fahrenheit
Typy teploměrů z praxe
Druhy teploměrů
Bezdotykové IČ

Čas

Typy a vývoj hodin
Automatické měření času – závody obrázek
Vývoj hodin
Typy hodin ke koupení
Časová pásma přepínání na mapě
Vznik názvu sekundy

Hmotnost

Nutriční váhy
Nosnost zařízení
Nová definice kilogramu

Objem

Netradiční jednotky objemu
Převody jednotek podle věku
Test na objem (dobrý)

Délka

Historie stanovení metru

Magnetické vlastnosti látek

Pojmy, využití magnetů – jdi na záložku Příklady použití
Orientace netopýrů podle mag. pole
Pokus pro důkaz mag. pole Země
Magnetická kapalina
Magnetizace látky
Magnetosféra
Výborné
Orientace zvířat podle mag. pole

7. Ročník

Síly a jejich vlastnosti

Newton věřící

Kapaliny

Zajímavý pokus a výpočet
Hydr. zvedák v autodiagnostice

Plyny

Tepelné sféry atmosféry
Složení
Radiosonda pro zkoumání atmosféry
Meteorologické prvky
Obr. heliograf
Elektrické vlastnosti vzduchu

Optika

Test
Prezentace jednotlivých opt. jevů
Informace o brýlích z praxe
Plavecké brýle
Multifokální brýle
Dioptrie, kontaktní čočky
Zatmění Slunce
Slepá skvrna
Duha
Duha v umění

8. Ročník

Práce a energie

Projevy sluneční energie
Jednoduché stroje – opakování zajímavé

Tepelné jevy

Využití živočišného tepla
Obnovitelné zdroje energie
Ceny energií
Interaktivní dům úspor energie
Energetický štítek
Spotřeba el. energie televize

Spalovací motory

Princip spalovacího motoru, video
Kvalita a označování paliv
Dvoudobý spalovací motor
Vše o karburátoru

Zvukové jevy

Okna a hluk
Měření různého hluku
Ultrazvukové čističky
Vyšetření ultrazvukem

9. Ročník

Životopisy fyziků

Elektromagnetické jevy

Princi detektoru kovů a indukčního vařiče

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlny – anglicky
Elektromagnetická pole a zdraví
Elektrosmog
Elektromagnetické vlny a počasí
Mikrovlnky a potraviny
CT vyšetření – video
Vyšetření – magnetická rezonance
Vyšetření ultrazvukem
CT a zdraví
Rentgen a zdraví
Panoramatický rentgen
Rtg snímky zvířat
Gama nůž
EKG

Radioaktivita

Radioaktivní rozpadové řady
Měření radioaktivity
Vše o radonu
Radiační mapy – radon
Radioaktivita z Černobylu – animace
Ochrana před radioaktivní zářením

Vesmír

Nobelova cena za fyziku 2011
Meteory
Encyklopedie astronomie