2. stupeň Dějepis

Historie celkově – Pravěk až současnost

On-line učebnice dějepisu, historické dokumenty, testy, časová přímka, pojmy
Historie celkově 1
Historie celkově 2
Pracovní listy, mapy
Učební texty
Prezentace
Obrazový materiál
Pracovní listy
Referáty a seminárky z historie
Digitalizované mapy území Čech, Moravy a Slezska (vojenské mapování, stabilní katastr)
Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska
Životopisy online
Vojenství, řemesla, kdo byl kdo
Testy
Časové osy, data, místa, osobnosti
Historické animace v angličtině
Rodokmeny, erby
Životopisy českých panovníků
Encyklopedie panovníků
Videa (Popularis ČT)
Videa (Dějiny udatného českého národa)
Články o historii
Databáze referátů
Virtuální cestování po ČR
Historie omalovánky
Umělecké směry všech období
Války a vojenství
Hrady a zámky
Virtuální encyklopedie náboženství, filozofie a dalších humanitních obo

6. Ročník

Pravěk

Archeologická naleziště
Charakteristika jednotlivých období

Starověk

Dějiny Řecka a Říma
Testy
Starověk
Dějiny Starověku
Antická mytologie – TV dokument

Starověká Mezopotámie

Dějiny
Testy

Starověký Egypt

Dějiny Egypta
Bohové
TV dokument

Starověká Indie a Čína

Testy

Starověké Řecko

Dějiny Řecka
Řecká mytologie

Starověký Řím

Antická společnost
Testy
Testy
Starověký Řím: jednotlivá období, každodenní život, (anglicky)

7. Ročník

Středověk

České a evropské středověké dějiny
Středověk
Středověk
Mapy Evropy
Johanka z Arku
Křížové výpravy
Vikingové
Byzanc
Franská říše
Sámova říše
Sámo
Historie Uherska
Osmanská říše
Knihtisk
TV dokument
TV dokument

Náboženství

Náboženství v období starověku a středověku
Křesťanství

Velká Morava

Velkomoravská říše
Velkomoravská říše
Cyril a Metoděj
Památník Velké Moravy
Archeoskanzen v Modré
Velkomoravská říše

Přemyslovci

Přemyslovci
Přemyslovci
Přemyslovci
Testy

Lucemburkové

Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
TV dokument
Lucemburkové

Umělecké směry

Gotika
Umělecké směry
Gotika
Renesance
Renesance a humanismus

Slované

Slované
Slované – pohanství

Husitství

Husité
Husitské bitvy
Jan Žižka (životopis)

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

8. Ročník

Novověk
Osvícenství
Osvícenství, Napoleon
Francouzská revoluce
Novověk
Rakousko-Uhersko
Válka 1866
Karlův most-TV dokument
Historie a vznik Spojených států amerických
Kolekce digitalizovaných periodik a monografií z 19. a 20. století
Marie Terezie
Josef II.
České národní obrození

9. Ročník

Druhá světová válka (články, fotografie, …)
Web o druhé světové válce
Období studené války
Čs. armáda, opevnění
Novodobé dějiny
Ležáky – TV dokument
Po roce 1989 – TV dokument
Paláce 1. republiky – TV dokument
Studená válka
Dobové dokumenty, průkazy…