1. stupeň Vlastivěda

Příchod Slovanů na naše území

Mapka původního osídlení Slovanů
První státní útvary Slovanů na našem území
Slované – náboženství
Západní Slované – mapa rozšíření
Češi – základní údaje
Moravané – základní údaje
Slezané – základní údaje
Západní Slované – pohřební předkřesťanské zvyky
Příchod Slovanů
První slovanská sídliště
Předslovanské osídlení našich zemí
Počátky slovanského osídlení

Lovci mamutů

Lovci mamutů
Mamut
Co neandrtálci lovili
Lovci mamutů

Velkomoravská říše

Přehled a mapa
Konstantin a Metoděj
Přehled
Přehled a ukázka jazyka
Přehled
Umění a architektura
Video-velkomoravský chorál

První Přemyslovci

První Přemyslovci
Přemyslovci
Sídlo prvních Přemyslovců
Video
Video-Hospodine pomiluj

Poslední Přemyslovci

Souhrn
Testy k učivu
13.století-souhrn
Václav III.
Manželky Přemysla Otakara II.
Vražda Václava III.
Učební text
Královská města
Města ve středověku
Hrady
Český groš

Karel IV.

Životopis
Životopis
Stavební činnost
Stavební činnost
Životopis
Karlův most
Karlova universita
Stavební činnost
Stavební činnost
Životopis
Vlastní životopis
Hrad Karlštejn
Korunovační klenoty
Jan Lucemburský- otec Karla IV.
Doba Karla IV.
Fotoalbum
Fotoalbum – stavby
Královský průvod – video
Rekonstrukce hradů II. – video
Rekonstrukce hradů I.- video
Středověká hudba – video

Souhrnná historie

Video-česká historie v angličtině
Mapy- video
Rozhovor o středověku

Jan Hus

Životopis
Životopis a dílo
Životopis
Citáty Jana Husa
Životopis

Husité

Obecné informace
Historie
Stručná historie
Netradiční pohled

Jan Žižka

Životopis
Životopis
Podrobný životopis

Jan Ámos Komenský

Životopis
Životopis a dílo
Citáty
Portrét

T.G. Masaryk

Životopis

První světová válka

Stručný výklad
Stručný vývoj
Prezentace

Druhá světová válka

Přehled událostí
Podrobný přehled událostí
Fotografie
Přehled událostí
Podrobnější informace
Stručná historie
Video – život na frontě
Video – přehled událostí
Osvětim
Normandie-video
Oslavy v Rusku-video

Osvícenství

Osvícenství
Vrcholný novověk

Renesance

Přehled
Referát
Renesance a humanismus
Podrobný přehled

Feudalismus

Přehled
Základní informace

Osvícenské reformy

Stručný přehled
Reformy
Josef II.

Národní obrození

Přehled
Základní informace

Rok 1848

Evropa
Přehled
V Čechách

Okupace 1939

Protektorát Čechy a Morava

Okupace 1968

Přehled
Fotografie
Video

Nástup Komunismu

Únor 1948
Přehled událostí
Přehled