1. stupeň Český jazyk

1. Ročník

Čtení

Skládání slov z písmen, hra, les
Skládání slov z písmen, hra, zvířata v ZOO
Skládání slov z písmen, hra, zvířata domácí
Hra, pozorné čtení
Tajenky pro prvňáky
Hra, skládání vět ze slov

2. Ročník

Hlásky, věty, slova

Dělení hlásek, barevná tabule
Křížovky, doplňování písmen
Hra, dělení slov ve větě (počítání slov)
Počítání slabik ve slovech, hra
Hra – doplňování tvrdých a měkkých slabik
Doplňovací cvičení i, y – hra
Doplňování tvrdých a měkkých slabik – hra

Doplňování ú, ů

Pravidlo psaní ů, ú, barevná tabule

Abeceda

Seřazování abecedy, hra
Uč se abecedu s obrázkem

Slovní Druhy

Třídění podstatných jmen – hra
Základy o slovesech
Přiřazování slov ke slovním druhům – hra

Druhy vět

Doplňování otazníku a vykřičníku za větami – hra
Hra 1
Hra 2
Hra 3

Párové souhlásky

Hra
Hra – doplňovačka

Procvičování

Hra 1 – učivo 2. třídy
Hra 2 – učivo 2. třídy
Hra 3 – učivo 2. třídy
Hra – krátké a dlouhé samohlásky a jiné

3. Ročník

Řazení vět do textu

Hra – skládání vět do textu (pořadí vět)

Vyjmenovaná slova

Hra
Hra, doplňovačka
Hra
Hra, doplňovačka

Pádové otázky

Hra, pádové otázky
Hra
Hra

Slovní zásoba

Hra – protikladná slova
Hra – nadřazená slova
Hra – synonyma
Hra – synonyma
Hra – opozita

Slovní druhy

Hra

4. Ročník

Testy a procvičovaní pravopisných jevů

Pravopisná cvičení, testy
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Přehledy gramatiky, testy
Testy
Online cvičení
Pravopisné hry ke stažení
Přehled pravopisu
Procvičování po ročnících

Diktáty

Diktáty a pravopisná cvičení
Diktáty
Diktáty pravopisná cvičení
Diktáty ke stažení
Diktáty

Abeceda

Pracovní list – abeceda
Pracovní list

Vyjmenovaná slova

Gramatika
Procvičování
Souhrnné procvičování
Pravidla
Procvičování
Procvičování

Předpony

Procvičování

Slovní Druhy

Procvičování 1
Procvičování 2
Přehled slovních druhů
Test slovní druhy 1
Procvičování

Podstatná jména

Gramatika
Test
Vzory podstatných jmen

O slově

Spojovačka
Spojovačka
Gramatika

Stavba slova

Hra

5. Ročník

Testy a procvičování pravopisných jevů

Pravopisná cvičení, testy
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Přehledy gramatiky, testy
Testy
Online cvičení
Pravopisné hry ke stažení
Přehled pravopisu
Procvičování po ročnících
Katalog výukových materiálů

Diktáty

Diktáty a pravopisná cvičení
Diktáty
Diktáty pravopisná cvičení
Diktáty ke stažení
Diktáty

Abeceda

Pracovní list – abeceda
Pracovní list

Vyjmenovaná slova

Procvičování
Souhrnné procvičování
Pravidla
Procvičování
Procvičování

Předpony

Procvičování

Slovní druhy

Procvičování 1
Procvičování 2
Přehled slovních druhů
Test slovní druhy 1
Procvičování

Podstatná Jména

Gramatika
Test
Vzory podstatných jmen

Přídavná jména

Gramatika
Test
Procvičování
Koncovky přídavných jmen

Zájmena

Druhy zájmen
Výrazy – sebou / s sebou
Zájmena mě/mně

Číslovky

Gramatika

O slově

Spojovačka
Spojovačka
Gramatika

Stavba slova

Hra