Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

24.2.2020 - Zimní pobyt v přírodě

Na pátek 28. února 2020 jsme připravili pro naše žáky Zimní pobyt v přírodě. Organizační pokyny k této akci najdete ZDE .

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka

Novinky

24. 2. 2020  Zimní pobyt v přírodě

Na pátek 28. února 2020 jsme připravili pro naše žáky Zimní pobyt v přírodě. Organizační pokyny k této akci najdete ZDE.

 

7. 2. 2020  Sběrové aktivity

Na období druhého pololetí vyhlašujeme soutěž tříd ve sběru papíru a kartonu. Sběr budeme tak jako loni evidovat po třídách a v červnu vyhlásíme a finančně odměníme nejlepší třídy. Papír (noviny, časopisy, knihy, popsané papíry, výkresy…, nesmí to být žádné drobné odstřižky nebo jiný drobný papírový odpad) svažte provázkem a nahoru napište třídu a hmotnost v kilogramech. Kartony noste odděleně. Svázané balíky přineste do kolárny, která bude otevřená každou středu ráno do půl osmé.
Pokračujeme i v dalších sběrech – elektrospotřebičů, vybitých baterií, tonerů a mobilů. Koše pro elektroodpad jsme letos přemístili do kolárny. Pokud přinesete vysloužilý elektrospotřebič, nechte jej u dveří do kolárny, o zbytek se postaráme. Tonery a mobily noste do kabinetu matematiky paní učitelce Šlinzové nebo do školního klubu paní vychovatelce Machýčkové. 
Na chodbách prvního i druhého stupně máme krabice na PET víčka, hliník a kovová víčka.  Jejich sběrem přispíváme na léčbu malého Jakuba Guryči z Rožnova p. R., který se narodil s Toriello-Carey syndromem (více si přečtěte  ZDE ). Děkujeme každému, kdo pomůže.

 

29. 1. 2020  Výpis z vysvědčení 

Na konci 1. pololetí je možné v souladu s § 51 odst. 1 školského zákona vydat žákovi výpis z vysvědčení místo oficiálního tiskopisu vysvědčení. Výpis z vysvědčení obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru a je vždy opatřen jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila, tedy podpisem třídního učitele. Výpis z vysvědčení se neopatřuje otiskem úředního razítka a nevrací se.

14. 1. 2020  Školní psycholog 

Od 1. ledna 2020 pracuje na naší škole v rámci projektu EU Šablony II školní psycholožka PhDr. Miluše Pšenčíková DiS. Pro její působení ve škole je třeba, aby rodiče podepsali formulář "Generální informovaný souhlas rodičů s činností školního psychologa", který jsme dnes rozdali všem žákům. Prosíme rodiče, aby po přečtení tohoto dokumentu vyplnili jméno, příjmení, třídu a v případě souhlasu formulář podepsali a vrátili do školy do pátku 17. 1. 2020. V případě nesouhlasu vraťte formulář nepodepsaný. Jestliže se rodič rozhodne svému dítěti Generální informovaný souhlas nepodepsat, nemá školní psycholožka právo jejich dítěti služby uvedené ve formuláři poskytovat. V takovém případě bude žák např. při účasti psychologa na třídnické hodině nebo při řešení skupinových třídních problémů s psychologem,vyčleněn z kolektivu a dostane náhradní činnost zadanou učitelem. Další obsáhlejší informace o práci školního psychologa najdete pod záložkou Informace - Školní psycholog. Děkujeme. 

 

13. 12. 2019 Informace

k fámám šířícím se v posledních dnech: minulý týden v Rožnově p. R. neznámý pachatel způsobil záměrně škodu na autě paní učitelky Kubínové a v rámci šetření této události navštívila Policie ČR i naši školu. Případ je ve fázi vyšetřování.

 

28. 11. 2019 Rodičovské schůzky

V úterý 3. 12. 2019 v 15 hodin se konají v kmenových třídách třídní rodičovské schůzky (bez plenární schůze SRPŠ).

 

21. 11. 2019 85. výročí založení školy

V pátek 15. listopadu jsme oslavili 85 let od zahájení výuky na naší škole. Toto jubileum jsme si ve škole připomínali besedami. Na prvním stupni se úkolu ujaly ,,pedagogické veteránky“ - paní učitelky Eva Pomklová a Růžena Michalíková. Tématem se staly vzpomínky na to, jak vypadal život ve škole a jak se v ní učilo za časů dávno minulých. Děti vnímaly vyprávění velmi pozorně a emotivně. Druhý stupeň se U Pernických účastnil  přednášky a prezentace s dvěma hosty. Bývalý pan ředitel Jaromír Konečný se zaměřil na historii školství ve vesnici a spojoval ji se zajímavými údaji i kuriozitami. Tematicky odlišnou přednášku si připravil pan profesor Josef Janča, příbuzný prvního řídícího učitele naší školy Metoděje Cyrila Janči. Mluvil o pohnutých osudech svého strýce Metoděje spjatého s rodem Steinhardtů a o době, ve které žil a zasloužil se významnou měrou o vybudování naší školy. Prezentace byly proloženy čtenými ukázkami prací v rámci literární soutěže Škola očima našich prababiček, které příjemně osvěžily i pobavily. Po skončení besedy se žáci i hosté odebrali zpět do školy, kde po krátkých proslovech byla slavnostně odhalena pamětní deska na památku prvního ředitele školy Metoděje Cyrila Janči. Závěr umocnil zpěv učitelského sboru. Rozléhal se celou školou jako halekačky na horách v době našich prababiček. Celou akci hodnotíme jako skutečně zdařilou. Navštivte fotogalerii.

 

 

16. 11. 2019 "Vánoční krabice od bot"

Diakonie Vsetín i v tomto roce pořádá akci "Vánoční krabice od bot". POZOR - letos již nejsou sběrnými místy školy. Bližší informace najdete ZDE.

 

4. 11. 2019  Stávka

Ve středu 6. 11. 2019 se naše škola připojí k jednodenní stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Pro objasnění důvodů stávky přikládáme dva soubory: Dopis rodičům  a  Stávkové požadavky. V tento den přeruší škola provoz s výjimkou školní družiny a školní jídelny. Jsme si vědomi, že některým z Vás zkomplikujeme situaci, a proto v tento den nabízíme rodičům žáků 1. až 3. třídy, kteří mají problémy se zajištěním hlídání svých dětí, Školní družinu v provozu od 7:20 do 13 hodin. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o družinu, aby napsali stručnou zprávu o přihlášení na emailovou adresu petr.richter@zsvb.cz. Školní jídelna bude vařit pro Mateřskou školu Pramínek, pro veřejnost a děti v družině. Děkujeme za pochopení.

 

2. 11. 2019  Informace pro rodiče

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6.11.2019 jednodenní stávku. O zapojení naší školy do stávky a provozu školy Vás budeme informovat v pondělí 4. 11. 2019.

 

28. 10. 2019  Události tohoto týdne

28. 10. Státní svátek

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Rodičovská schůzka 1. třídy

1. 11. Naši deváťáci připravili na "předdušičkové dny" dvě akce:

 

21. 10. 2019  Fotografie prvňáčků v MF Dnes

Je nám velice líto, že ve vydání MF DNES ze dne 11. 10. 2019 došlo k záměně fotografií, takže naše prvňáčky jste v novinách nenašli. Podle informace  zlínské redakce MF DNES k záměně fotograií došlo vinou technických problémů. Správné fotografie zveřejnili v pondělním vydání 14. října. Vedoucí zlínské redakce nám přislíbil zaslání výtisků se správnými fotografiemi zdarma. Po obdržení je dáme k dispozici rodičům našich prvňáčků přes paní třídní učitelku. 

 

11. 10. 2019  Ředitelské volno

Z důvodu odstávky elektrického proudu ve čvtrtek 17. října 2019 uděluje ředitelka školy na základě paragrafu 24, odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. na tento den ředitelské volno.

 

4. 10. 2019  Rodičovské schůzky a Branný den 

V úterý 8. 10. v 15 hodin v jídelně školy se koná Plenární schůze SRPŠ. Po ní budou následovat třídní rodičovské schůzky.

Ve středu 9. 10. 2019 proběhne ve škole Branný den, který bude zakončen ve 12 hodin. Z důvodu odstávky elektrického proudu školní jídelna nevaří a všichni žáci po ukončení akce půjdou domů.  Svačinky v jídelně a školní bufet budou zajištěny. Odpolední vyučování a zájmové kroužky se ruší. Branný den proběhne za příznivého počasí ve venkovním areálu školy a na fotbalovém hřišti. Dohlédněte, prosím, na vhodné oblečení a obuv svých dětí. V případě deštivého počasí se akce uskuteční ve třídách a tělocvičně. Školní družina bude v provozu i pro děti ze Školního klubu ve zkráceném režimu do 13 hodin.

 

28. 9. 2019  Technický jarmark 

Ve středu 2. října 2019 navštíví žáci 8. a 9. třídy Technický jarmark v Rožnově p. R. Odjezd je v 7:30 hodin od školy, návrat kolem 11. hodiny, potom budou žáci pokračovat ve výuce. V rámci jarmarku navštíví naši žáci dvě rožnovské firmy - ZPV a NXP. Informační leták o této akci najdete ZDE.

 

21. 9. 2019  Rodičovská schůzka 

V pondělí 23. 9. 2019 v 15 hodin proběhne v 1. třídě rodičovská schůzka.

 

8. 9. 2019  Veletrh sportovních a volnočasových aktivit 

Město Rožnov p. R. a Sdružení Mikroregion Rožnovsko pořádá druhý ročník Veletrhu sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Akce se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2019 v areálu fotbalového stadionu v Rožnově pod Radhoštěm a v prostoru víceúčelové Synot TIP HALL. Dopoledne se této akce zúčastní 2. a 3. třída, odpoledne je srdečně zvána veřejnost. Vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena. Informační leták najdete ZDE

Jak vypadal loňský ročník této akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

5. 9. 2019 Plavecký výcvik

Plavecká výuka žáků 3. a 4. třídy bude zahájena v pátek 6. 9. a ukončena 8. 11. 2019, tj. deset lekcí. Žáci třetího ročníku mají výuku hrazenou jako součást ŠVP, pro ostatní třídy platba za výuku činí 390 Kč. Na plavecký výcvik si žáci musí vzít s sebou mýdlo, šampon, ručník, plavky a kapesník a mohou si také vzít plavecké brýle, nazouváky (specíální pro bazén) nebo špunty do uší. Neplavající žáci si vezmou úbor na převlečení - kraťasy, plavky, tričko a nazouváky.

 

29. 8. 2019 Zahájení školního roku

V pondělí 2. září 2019 se sejdeme v novém školním roce 2019/2020. Den zahájíme v 7:30 hodin ve třídách a potom se všichni přesuneme do tělocvičny ke společnému slavnostnímu zahájení (zakončení asi v 9:45 hod). Ke šťastnému vykročení do nového školního roku nám Obecní úřad připravil odpolední promítání animovaného filmu Coco, na které Vás srdečně zveme. Bližší informace najdete ZDE.

 

16. 8. 2019 Pokyny pro rodiče prvňáčků

Informace od paní třídní učitelky Mgr. Marcely Fuchsové ohledně nákupu pomůcek, prvního školního dne a další najdete ZDE.

 

26. 5. 2019 Zábavné odpoledne - změna termínu

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí je akce Zábavné odpoledne včetně přednášky paní Facové přeložena na pondělí 3. června 2019.

19. 5. 2019 Zábavné odpoledne

V úterý 28. května 2019 zveme všechny rodiče s dětmi z prvního stupně na zábavné odpoledne, které proběhne na školním venkovním hřišti a v jeho blízkém okolí,v případě nepříznivého počasí v tělocvičně a ve škole. Pozvánku najdete ZDE

5. 5. 2019 Třídní schůzky

V úterý 7. května 2019 srdečně zveme všechny rodiče na plenární schůzi SRPŠ, která začne v 15 hodin ve školní jídelně. Po ní budou následovat třídní schůzky. V 17 hodin se sejde ke společné schůzce výbor SRPŠ a Školská rada.

10. 4. 2019 Výsledek zápisu do první třídy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 na naší škole najdete ZDE.  Všem přijatým žákům přejeme hodně úspěchů a spokojenosti ve školní práci.

7. 4. 2019 Oznámení školní jídelny

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin navyšujeme od 1. 4. 2019 ceny obědů ve školní jídelně u všech kategorií o 2 Kč, v mateřské škole bude nyvýšení činit 1 Kč u dětí a 2 Kč u zaměstnanců. Cena svačinky pro ZŠ  zůstává beze změny. Děkuji za pochopení tohoto kroku a zároveň prosím o překontrolování (případné navýšení) limitů pro platby inkasem. Ceník najdete pod záložkou Informace / Školní jídelna.

Jana Růčková, vedoucí školní jídelny

20. 3. 2019 Zápis do první třídy 

proběhne 4. dubna 2019 od 13 hodin v učebnách prvního stupně podle časového rozpisu, který bude k dispozici v MŠ Pramínek. Budete potřebovat:

Potřebné dokumenty nabízíme ke stažení:

Může se vám také sejít:

12. 2. 2019 Zimní pobyt v přírodě

V pátek 15. února 2019 proběhne zimní pobyt v přírodě. Žáci budou podle vlastního výběru soutěžit v lyžování, bruslení, bobování (pouze 1. stupeň) nebo v jízdě na snowboardu (pouze 2. stupeň).V první vyučovací hodině proběhne organizační příprava ve třídách a potom se žáci rozejdou nebo rozjedou na sportoviště. Do čtvrtku vybíráme od žáků poplatek za použití vleku nebo kluziště 20 Kč a od soutěžících na bobech 10 Kč. Prosíme rodiče o kontrolu vhodného oblečení a sportovního vybavení, které mohou malým dětem přivézt ráno přímo na vlek. Lyžaři musí mít helmu.

3. 2. 2019 Lyžařský výcvik

Od 4. do 8. února proběhne ve Ski areálu Búřov lyžařský výcvik žáků pátého a sedmého ročníku. Instruktory výcviku budou Hana Obšivačová, Martin Němeček a Petr Hajný. Žáci, kteří se výcviku neúčastní, budou spojeni a vyučování ve třídě 5.A podle rozvrhu, který obdrželi od svých třídních učitelů.

27. 1. 2019 Zakončení prvního pololetí

Ve čtvrtek 31. ledna ukončíme první pololetí návštěvou filmového představení a třídními hodinami s rozdáním vysvědčení. Žáci prvního stupně budou mít první dvě hodiny třídnické s vydáním vysvědčení, v 8:45 svačinky a v 9:15 hodin pojedou objednanými autobusy do kina v Rožnově p.R. na pohádku Když draka bolí hlava. Žáci druhého stupně pojedou do rožnovského kina hned ráno linkovými autobusy, sraz třídy bude podle pokynů třídních učitelů a shlédnou film Ten, kdo tě miloval (rodinná detektivní komedie podle předlohy Marie Poledňákové). Po návratu do školy budou mít dvě třídnické hodiny s rozdáním vysvědčení. Odpolední vyučování odpadá. V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny, školní jídelna nevaří.

1. 1. 2019 Novoroční přání

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme spokojený a úspěšný nový rok 2019 prožitý s láskou a ve zdraví.

Připomenutí dětem - do školy nastupujeme ve čtvrtek 3. ledna 2019.

28. 12. 2018 Připomenutí školní jídelny

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

14. 12. 2018 Šoutěž ve švihadlové školce

Ve středu 19. 12. proběhne soutěž žáků 1. stupně ve švihadlové školce. Trénovat můžete podle návodu, který najdete ZDE.
 

Připomenutí srpnové informace školní jídelny  

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

10. 12. 2018 Beseda ÚP pro deváťáky a rodiče

Ve středu 12. 12. 2018 v 15:00 na Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm se koná beseda pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče, kde můžete získat informace týkající se volby povolání i pravděpodobnosti uplatnění na trhu práce. Letáček najdete ZDE.

18. 11. 2018 Bruslení

V listopadu jsme pro naše žáky zorganizovali bruslení na Zimním stadionu v Rožnově p.R. - 20. 11. pro druhý stupeň a 26. 11. pro první stupeň. Odjezd bude v 11:30 hodin od školy a návrat do 14 hodin. Autobus bude zaplacen z rozpočtu SRPŠ, žáci platí jen 15 Kč za bruslení. Prosíme rodiče, aby dohlédli na oblečení vhodné na bruslení, čepice a rukavice.

11. 11. 2018 Kurz anglické konverzace

V týdnu od 12. do 16. listopadu 2018 proběhne na naší škole Kurz anglické konverzace pro žáky pátých tříd. Celkem se ho zúčastní 22 páťáků, vyučujícím bude Ben Kane z USA (Oregon). Výuka bude probíhat ve třídě 5.B od 7:30 do 11:30 a po obědě od 11:45 do 13:15 hodin. Ostatní páťáci budou spojeni a jejich výuka bude probíhat podle rozvrhu 5.A v této třídě.

18. 10. 2018 Procházka první republikou

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou stylového oblečení na Procházku první republikou. Moc jim to slušelo a celá akce se nám vydařila. Zároveň Vás všechny srdečně zveme u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 14:30 do 17:00 hodin na Den otevřených dveří spojený s prohlídkou expozic k projektovému dni Procházka první republikou.

13. 10. 2018 Procházka první republikou

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 oslavíme 100. výročí založení Československé republiky projektovým dnem Procházka první republikou. Součástí dne bude stylové oblečení z tohoto období. Prosíme rodiče o podporu projektu a pomoc svým dětem s přípravou oděvu. Součástí dne bude soutěž o nejlepší kostým na 1. a 2. stupni. Inspirací může být prezentace, kterou najdete ZDE.

4. 10. 2018 Třídní schůzky

V úterý 9. 10. 2018 v 15 hodin se koná v jídelně školy plenární schůze SRPŠ. Po ní budou následovat třídní schůzky. Od 17 hodin proběhne ve sborovně školy společná schůze výboru SRPŠ a Školské rady.

26. 9. 2018 Pro rodiče prvňáčků

Tablo první třídy vyjde v příloze Mladé fronty dnes 12. října 2018.

23. 9. 2018 Technický jarmark

Ve čtvrtek 27. září 2018 se žáci osmé a deváté třídy zúčastní Technického jarmarku v Rožnově p.R. Odjedou sběrným autobusem v 8:15 hodin. Navštíví firmy  NXP SEMICONDUCTOR a  RETIGO. Předpokládaný návrat je v 10:30 hodin.

16. 9. 2018   Staré pověsti české

Ve čtvrtek 20. září 2018 se koná v čase 10:50 - 12:00 hodin ve Společenské domě U Pernických pro žáky 5. - 9. ročníku divadelní představení "Staré pověsti české".  Na vstupné vybíráme 40 Kč.

9. 9. 2018   Pozvánka na sportovní akci

Ve čtvrtek 13. září 2018 se koná v Rožmově p.R. v odpoledních hodinách Veletrh sportovních a volnočasových sktivit pro děti a mládež. Více informací najdete ZDE.

4. 9. 2018   Nefunkční telefony, plavecký výcvik

Do pátku tohoto týdne nebou fungovat telefony v kabinetu prvního stupně a v obou odděleních školní družiny. V případě potřeby volejte na číslo 571 751 881.

V pátek 7. září zahájí třídy 2., 4. a 5.A plavecký výcvik (každý pátek od 9:30 do 12:15 hodin). Cena deseti lekcí je 390 Kč, pro čtvrtou třídu je v rámci povinného plaveckého výcviku zdarma. Do čtvrtku 6. září je třeba odevzdat Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáka. Pro výuku plavání musí mít žáci s sebou: plavky, ručník, mýdlo, šampon, malou svačinku - oplatek, banán, aj., případně plavecké brýle, neplavci kraťasy, tričko nebo plavky a nazouváky.

 

23. 8. 2018   Zahájení školního roku 2018/2019​

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 tradičně v 7:30 hodin v kmenových třídách.  Potom se sejdeme v tělocvičně ke společnému slavnostnímu zahájení (předpokládané ukončení je v 9:30 hodin).

Informace od vedoucí školní jídelny:

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

22. 8. 2018   Další informace

V úvodním týdnu: 

Užijte si pohodový závěr prázdnin!

 

28. 6. 2018

Nabídka pracovního místa

ZŠ Valašská Bystřice přijme pro školní rok 2018/2019 učitele/učitelku prvního stupně. 

Kontakty: 571 751 891, 571 751 881, zsvalbystrice@zsvb.cz

 

12. 6. 2018

Konkurz na místo ředitele/ředitelky školy​

Rada obce Valašská Bystřice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Valašská Bystřice. Další informace najdete ZDE.

 

15. 4. 2018

Výsledky zápisu žáků do první třídy

Seznam žáků přijatých do první třídy školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

 

9. 4. 2018

Rodičovské schůzky

V úterý 17. dubna 2018 zveme všechny rodiče na Plenární schůzi SRPŠ, která se bude konat od 15 hodin tradičně ve školní jídelně. Po ní  proběhnou v kmenových  třídách rodičovské schůzky.

 

18. 3. 2018

Zápis do první třídy

proběhne 5. dubna 2018 ve třídách "nového pavilonu". Přineste s sebou čitelně vyplněný:

Potřebné dokumenty nabízíme ke stažení:

Může se vám také sejít:

 

22. 2. 2018

Lyžařský výcvik

Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a příznivým předpovědím počasí se uskuteční lyžařský výcvik pro žáky 5. a 7. třídy v termínu 26. 2. – 2. 3. 2018 v lyžařském Ski areálu Búřov.

 

7. 1. 2018

Vzpomínka na Vánoce​

Záznam z předvánočního vystoupení dětí "Betlémské zastavení" ve Společenském domě u Pernických shlédnete ZDE.

 

2. 1. 2018

Do nového roku 2018

přejeme všem našim žákům a rodičům pevné zdraví, hodně lásky, spokojenosti a pracovních úspěchů.

Šťastný nový rok!

 

29. 11. 2017

Zákaz používání mobilních zařízení

Na říjnovém Plenárním zasedání SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice se její členská základna a následně i její výbor a taktéž členové Školské rady ZŠ Valašská Bystřice rozhodli zakázat používání mobilních zařízení a to na základě předloženého dokumentu, který se stane součástí školního řádu naší školy. Předkládám tímto text, který jsem prezentoval na výše uvedeném zasedání.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od     1. 12. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy a to v době vyučování. Žáci jsou pod pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I zákonný zástupce může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího, popř. vedení školy. Není tedy nutné mít jakékoliv mobilní zařízení v době přítomnosti žáka ve škole zapnuté. Pokud žák tento zákaz poruší, bude to posuzováno jako porušení školního řádu a řešeno dle pravidel pro udělování kázeňských opatření.
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili proto, že mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. My však chceme podporovat komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální vazby. Také chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně. Toto opatření jsme projednali se členy výboru SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice i Školské rady ZŠ Val. Bystřice, kteří s tímto krokem souhlasili. Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že tuto volbu všichni oceníme.

Snad jen k doplnění.. Tento navržený zákaz byl ředitelem školy projednán i na schůzce žákovského parlamentu složeného ze zástupců 5. – 9.  tříd, kteří s tímto taktéž souhlasili. Věřím, že nebude ničím, co naše děti-žáky omezí či zbrzdí v jejich dalším rozvoji a vývoji. Žáci i nadále mohou a smí nosit své mobilní telefony do školy, se souhlasem vyučujících je mohou použít ve výuce – jako zdroj hledaných a požadovaných informací. Při mimoškolních akcích jej taktéž mohou použít při kontaktu se svými zákonnými zástupci, např. v rámci výletů či soutěží pořádaných školou.

Uvidíme, co tento zákaz přinese, já pevně věřím, že jen vše dobré…

Mgr. Radek Halačka
ředitel ZŠ Valašská Bystřice

 

17. 11. 2017

Třídní schůzky

V úterý 21. 11. 2017 se konají třídní schůzky, sejdeme se od 15 hodin v kmenových třídách.

Podzimní sběr odpadů

V období 13. - 24. listopadu probíhá podzimní sběr drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerů do tiskáren.

Co sbíráme: 

 Podpořte své děti ve sběru!

Sběrné nádoby jsou na tradičním místě v suterénu školy u schodiště. Vysloužilé mobily přineste do kabinetu matematiky.

 

8. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018

Pod záložkou Dokumenty najdete návrh rozpočtu školy na rok 2018.

 

7. 10. 2017 Třídní schůzky

V úterý 10. října 2017 zveme všechny rodiče a příznivce školy na plenární schůzi SRPŠ, která začíná v 15 hodin v jídelně školy. Po jejím ukončení proběhnou třídní schůzky.

 

30. 9. 2017 Volba obědů

Od 2. října si můžete ve školní jídelně opět volit ze dvou obědů. Volbu můžete provést z tepla domova, využijte terminál školní jídelny přístupný z našich webových stránek pod záložkou Aktuality - Jídelníček.

 

19. 9. 2017 Běh za zdravím

V pátek 8. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili už 27. ročníku Běhu za zdravím, který se konal v rožnovském parku. Na start závodu nastoupilo celkem 21 dívek a chlapců ze ZŠ Valašská Bystřice. V silné konkurenci škol z Rožnova a okolí se naše výprava rozhodně neztratila. 

Vítězkou kategorie nejmladších dívek se stala Valerie Fůsková (3. tř.). V kategorii nejmladších chlapců vybojoval 2. místo Jaroslav Mitáš (3. tř.) a 4. místo Šimon Fusek (2. tř.).

Michaela Měrková (7. tř.) dosáhla na 6. místo v kategorii starších dívek. Mezi nejstaršími chlapci bodovali osmáci Adam Machýček – 5. místo a Ondřej Měrka – 6. místo. Těsně pod stupni vítězů skončila mezi nejstaršími dívkami Hana Jelenovičová z osmé třídy (4. místo.).

Fotografie z této akce najdete pod záložkou Fotogalerie.

Všem zúčastněným běžcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy.

 

 

3. 9. 2017 Zahájeního školního roku 2017/2018

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 7:30 hodin v kmenových třídách třídnickou hodinou. V devět hodin se sejdeme v tělocvičně školy ke společnému slavnostnímu zahájení. Předpokládaný konec je v 9:30 hodin. Stravování pro žáky začíná v úterý 5. září. Do nového školního roku přejeme všem našim žákům hodně štěstí, pohody a studijních úspěchů!