Základní škola Valašská Bystřice
Valašská Bystřice 360
756 27

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.9.2018 - Staré pověsti české

Ve čtvrtek 20. září 2018 se koná v čase 10:50 - 12:00 hodin ve Společenské domě U Pernických pro žáky 5. - 9. ročníku divadelní představení "Staré pověsti české". Na vstupné vybíráme 40 Kč.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka

Novinky

16. 9. 2018   Staré pověsti české

Ve čtvrtek 20. září 2018 se koná v čase 10:50 - 12:00 hodin ve Společenské domě U Pernických pro žáky 5. - 9. ročníku divadelní představení "Staré pověsti české".  Na vstupné vybíráme 40 Kč.

 

9. 9. 2018   Pozvánka na sportovní akci

Ve čtvrtek 13. září 2018 se koná v Rožmově p.R. v odpoledních hodinách Veletrh sportovních a volnočasových sktivit pro děti a mládež. Více informací najdete ZDE.

 

4. 9. 2018   Nefunkční telefony, plavecký výcvik

Do pátku tohoto týdne nebou fungovat telefony v kabinetu prvního stupně a v obou odděleních školní družiny. V případě potřeby volejte na číslo 571 751 881.

V pátek 7. září zahájí třídy 2., 4. a 5.A plavecký výcvik (každý pátek od 9:30 do 12:15 hodin). Cena deseti lekcí je 390 Kč, pro čtvrtou třídu je v rámci povinného plaveckého výcviku zdarma. Do čtvrtku 6. září je třeba odevzdat Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáka. Pro výuku plavání musí mít žáci s sebou: plavky, ručník, mýdlo, šampon, malou svačinku - oplatek, banán, aj., případně plavecké brýle, neplavci kraťasy, tričko nebo plavky a nazouváky.

 

23. 8. 2018   Zahájení školního roku 2018/2019​

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 tradičně v 7:30 hodin v kmenových třídách.  Potom se sejdeme v tělocvičně ke společnému slavnostnímu zahájení (předpokládané ukončení je v 9:30 hodin).

Informace od vedoucí školní jídelny:

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

22. 8. 2018   Další informace

V úvodním týdnu: 

Užijte si pohodový závěr prázdnin!

 

28. 6. 2018

Nabídka pracovního místa

ZŠ Valašská Bystřice přijme pro školní rok 2018/2019 učitele/učitelku prvního stupně. 

Kontakty: 571 751 891, 571 751 881, zsvalbystrice@zsvb.cz

 

12. 6. 2018

Konkurz na místo ředitele/ředitelky školy​

Rada obce Valašská Bystřice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Valašská Bystřice. Další informace najdete ZDE.

 

15. 4. 2018

Výsledky zápisu žáků do první třídy

Seznam žáků přijatých do první třídy školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

 

9. 4. 2018

Rodičovské schůzky

V úterý 17. dubna 2018 zveme všechny rodiče na Plenární schůzi SRPŠ, která se bude konat od 15 hodin tradičně ve školní jídelně. Po ní  proběhnou v kmenových  třídách rodičovské schůzky.

 

18. 3. 2018

Zápis do první třídy

proběhne 5. dubna 2018 ve třídách "nového pavilonu". Přineste s sebou čitelně vyplněný:

Potřebné dokumenty nabízíme ke stažení:

Může se vám také sejít:

 

22. 2. 2018

Lyžařský výcvik

Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a příznivým předpovědím počasí se uskuteční lyžařský výcvik pro žáky 5. a 7. třídy v termínu 26. 2. – 2. 3. 2018 v lyžařském Ski areálu Búřov.

 

7. 1. 2018

Vzpomínka na Vánoce​

Záznam z předvánočního vystoupení dětí "Betlémské zastavení" ve Společenském domě u Pernických shlédnete ZDE.

 

2. 1. 2018

Do nového roku 2018

přejeme všem našim žákům a rodičům pevné zdraví, hodně lásky, spokojenosti a pracovních úspěchů.

Šťastný nový rok!

 

29. 11. 2017

Zákaz používání mobilních zařízení

Na říjnovém Plenárním zasedání SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice se její členská základna a následně i její výbor a taktéž členové Školské rady ZŠ Valašská Bystřice rozhodli zakázat používání mobilních zařízení a to na základě předloženého dokumentu, který se stane součástí školního řádu naší školy. Předkládám tímto text, který jsem prezentoval na výše uvedeném zasedání.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od     1. 12. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy a to v době vyučování. Žáci jsou pod pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I zákonný zástupce může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího, popř. vedení školy. Není tedy nutné mít jakékoliv mobilní zařízení v době přítomnosti žáka ve škole zapnuté. Pokud žák tento zákaz poruší, bude to posuzováno jako porušení školního řádu a řešeno dle pravidel pro udělování kázeňských opatření.
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili proto, že mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. My však chceme podporovat komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální vazby. Také chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně. Toto opatření jsme projednali se členy výboru SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice i Školské rady ZŠ Val. Bystřice, kteří s tímto krokem souhlasili. Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že tuto volbu všichni oceníme.

Snad jen k doplnění.. Tento navržený zákaz byl ředitelem školy projednán i na schůzce žákovského parlamentu složeného ze zástupců 5. – 9.  tříd, kteří s tímto taktéž souhlasili. Věřím, že nebude ničím, co naše děti-žáky omezí či zbrzdí v jejich dalším rozvoji a vývoji. Žáci i nadále mohou a smí nosit své mobilní telefony do školy, se souhlasem vyučujících je mohou použít ve výuce – jako zdroj hledaných a požadovaných informací. Při mimoškolních akcích jej taktéž mohou použít při kontaktu se svými zákonnými zástupci, např. v rámci výletů či soutěží pořádaných školou.

Uvidíme, co tento zákaz přinese, já pevně věřím, že jen vše dobré…

Mgr. Radek Halačka
ředitel ZŠ Valašská Bystřice

 

17. 11. 2017

Třídní schůzky

V úterý 21. 11. 2017 se konají třídní schůzky, sejdeme se od 15 hodin v kmenových třídách.

Podzimní sběr odpadů

V období 13. - 24. listopadu probíhá podzimní sběr drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerů do tiskáren.

Co sbíráme: 

 Podpořte své děti ve sběru!

Sběrné nádoby jsou na tradičním místě v suterénu školy u schodiště. Vysloužilé mobily přineste do kabinetu matematiky.

 

8. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018

Pod záložkou Dokumenty najdete návrh rozpočtu školy na rok 2018.

 

7. 10. 2017 Třídní schůzky

V úterý 10. října 2017 zveme všechny rodiče a příznivce školy na plenární schůzi SRPŠ, která začíná v 15 hodin v jídelně školy. Po jejím ukončení proběhnou třídní schůzky.

 

30. 9. 2017 Volba obědů

Od 2. října si můžete ve školní jídelně opět volit ze dvou obědů. Volbu můžete provést z tepla domova, využijte terminál školní jídelny přístupný z našich webových stránek pod záložkou Aktuality - Jídelníček.

 

19. 9. 2017 Běh za zdravím

V pátek 8. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili už 27. ročníku Běhu za zdravím, který se konal v rožnovském parku. Na start závodu nastoupilo celkem 21 dívek a chlapců ze ZŠ Valašská Bystřice. V silné konkurenci škol z Rožnova a okolí se naše výprava rozhodně neztratila. 

Vítězkou kategorie nejmladších dívek se stala Valerie Fůsková (3. tř.). V kategorii nejmladších chlapců vybojoval 2. místo Jaroslav Mitáš (3. tř.) a 4. místo Šimon Fusek (2. tř.).

Michaela Měrková (7. tř.) dosáhla na 6. místo v kategorii starších dívek. Mezi nejstaršími chlapci bodovali osmáci Adam Machýček – 5. místo a Ondřej Měrka – 6. místo. Těsně pod stupni vítězů skončila mezi nejstaršími dívkami Hana Jelenovičová z osmé třídy (4. místo.).

Fotografie z této akce najdete pod záložkou Fotogalerie.

Všem zúčastněným běžcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy.

 

 

3. 9. 2017 Zahájeního školního roku 2017/2018

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 7:30 hodin v kmenových třídách třídnickou hodinou. V devět hodin se sejdeme v tělocvičně školy ke společnému slavnostnímu zahájení. Předpokládaný konec je v 9:30 hodin. Stravování pro žáky začíná v úterý 5. září. Do nového školního roku přejeme všem našim žákům hodně štěstí, pohody a studijních úspěchů!